Thuis blijven wonen

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met ondersteuning van de omgeving en professionele hulpverlening is steeds meer mogelijk. Uitgangspunt van onze hulpverlening is dat mensen in een zo kort mogelijke tijd op eigen kracht verder kunnen.

Onze maatschappelijk werkers bieden deze hulpverlening. Zij zijn deskundig en kijken samen met u wat u nodig heeft. Uw privacy is bij ons gewaarborgd, u houdt de regie!

 

Het kan ook zijn dat u steeds meer zorg moet verlenen aan een ouder wordend famililid of aan iemand die ernstig ziek is, psychiatrische problemen heeft of een beperking heeft. Kunt u een steuntje in de rug gebruiken bij het verlenen van mantelzorg? Kijkt u eens op de website van Centrum Mantelzorg.