Sterk Netwerk

Helemaal op je plek met vrijwilligers van Sterk Netwerk - Purmerend

 

Vrijwilligers van ‘Sterk Netwerk’ helpen bij het opbouwen van contacten en het ondernemen van activiteiten. Activiteiten binnenshuis zijn bijvoorbeeld samen koken, spelletjes doen of creatief bezig zijn. Buitenshuis bijvoorbeeld de introductie bij een sportclub of heel gewoon boodschappen doen. Dat alles onder het motto: er valt nog veel te ontdekken in de wijk.

 

Vrijwilligers van Sterk Netwerk kijken hoe mensen een groter netwerk om zich heen kunnen opbouwen door meer mensen te leren kennen met dezelfde hobby’s, interesses of wensen.

 

Het hebben van een sterk netwerk wordt door de invoering van de WMO (Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning) onmisbaar voor mensen die hulp nodig hebben. Iedereen, ook mensen met een beperking, wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. De zorg die geleverd moet worden, breidt zich uit en anderen moeten worden ingeschakeld. De vrijwilligers van Sterk Netwerk zorgen hiervoor.

 

Contact