Privacy en klachten

Privacy

Uw rechten en plichten zijn vastgelegd in een privacyreglement. Klik hier voor het volledige document.

 

Geheimhouding

U kunt erop rekenen dat alle informatie die een medewerker van u ontvangt, vertrouwelijk wordt behandeld. Alle medewerkers zijn gehouden aan geheimhouding.

 

Klachten

Indien u ontevreden bent over de wijze waarop een medewerker u behandelt of met uw problemen omgaat, kunt u het beste eerst contact opnemen met de betrokken medewerker. Meestal zal dit gesprek het probleem oplossen. Anders kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de SMD, welke u op verzoek kunt inzien of krijgen.

 

Gedragscode van de SMD

De SMD acht het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie van groot belang.