Evean en SMD zetten definitief deel activiteiten Stichting Welsaen voort

 

Evean, gemeente Zaanstad en de curator zijn definitief met elkaar overeengekomen dat de SMD de activiteiten op het gebied van Sociale Wijkteams, Vrijwilligerscentrale, Buurthulpcentrale, Jongerenwerk, Maatschappelijke Stages, Buitenlands Vrouwenoverleg en Groepsbegeleiding Huiselijk Geweld zal gaan oppakken.

Het betreft hier activiteiten waarvoor gemeente Zaanstad subsidie verstrekt. Bijna alle agogisch medewerkers die deze activiteiten nu doen voor Welsaen, doen dat voor de rest van het jaar bij SMD.

Daarnaast is Evean verheugd het Cursusbureau van de failliete Stichting Welsaen voor het cursusjaar 2014-2015 een doorstart bij Evean te kunnen bieden. In dit komende cursusjaar zullen de medewerkers de opzet en uitvoer van cursussen verbinden met en borgen binnen de organisatie van Evean.

Ook is Evean blij te kunnen melden dat gemeente Zaanstad de buurthuizen beschikbaar houdt voor activiteiten tot eind van dit jaar, waarbij Evean vier buurthuizen tot uiterlijk eind 2014 technisch en/of organisatorisch zal faciliteren in hun weg naar verzelfstandiging. Het gaat hierbij om De Lorzie, De Kaaik, A3 en De Zeskanter.

De buurthuizen De Exter, De Kolk en Poelenburg zullen per 1 juli in afstemming met gemeente Zaanstad zelfstandig worden beheerd door een stiching in samenwerking met een bewonersgroep. Helaas wordt buurthuis De Veldschuit per 1 juli a.s. gesloten. De uitgewerkte overeenkomst tussen Evean, gemeente Zaanstad en de curator betekent helaas voor de medewerkers die momenteel betrokken zijn in het beheer van de buurthuizen, dat het eerder aangezegde ontslag niet voorkomen kan worden.