Landsmeer: Sociaal Juridische Dienstverlening

Voor vragen of problemen op sociaal juridisch gebied kunt u terecht bij onze sociaal raadslieden. Samen met u wordt uw hulpvraag in kaart gebracht. Een sociaal raadslid geeft advies en informatie, ondersteunt bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven en indienen van bezwaarprocedures. Een sociaal raadslid bemiddelt en verwijst ook naar andere organisaties. Afhankelijk van de vraag wordt gekozen voor een individuele aanpak of een oplossing in groepsverband.

Sociaal raadslieden bieden ondersteuning op het gebied van: 

  • Werk en inkomen
  • Uitkeringen en voorzieningen
  • Belasting en toeslagen
  • Onderwijs en studiefinanciering
  • Consumentenkwesties (koop, garantie, lenen, schulden)
  • Huisvesting
  • Personen- en familierecht (huwelijk, echtscheiding, alimentatie, overlijden etc.)

Afsprakenspreekuur
Iedere maandag is er afsprakenspreekuur in het Middelpunt, Dr. M.L. Kingstraat 2.
Voor het maken (die laatste zin die nu op de website staat toevoegen).

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via 0299-439279