Oostzaan/Wormerl.: Sociaal Juridische Dienstverlening

Voor vragen of problemen op sociaal juridisch gebied kunt u terecht bij onze sociaal raadslieden. Samen met u wordt uw hulpvraag in kaart gebracht. Een sociaal raadslid geeft advies en informatie, ondersteunt bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven en indienen van bezwaarprocedures. Een sociaal raadslid bemiddelt en verwijst ook naar andere organisaties. Afhankelijk van de vraag wordt gekozen voor een individuele aanpak of een oplossing in groepsverband.

Sociaal raadslieden bieden ondersteuning op het gebied van: 

  • Werk en inkomen
  • Uitkeringen en voorzieningen
  • Belasting en toeslagen
  • Onderwijs en studiefinanciering
  • Consumentenkwesties (koop, garantie, lenen, schulden)
  • Huisvesting
  • Personen- en familierecht (huwelijk, echtscheiding, alimentatie, overlijden etc.)

Ondersteuning door SR-vrijwilligers
In Wormerland zijn Sociaal Raadslieden-vrijwilligers actief. Zij worden opgeleid door Sociaal Raadslieden en worden door hen begeleid. Deze vrijwilligers ondersteunen u onder andere bij het invullen van formulieren, lezen van brieven en het maken van een budgetoverzicht. Als een SR-vrijwilliger vaststelt dat uw vraag bij een Sociaal Raadslid thuishoort, zal hij/zij u doorverwijzen.

Spreekuur in Oostzaan
Gemeentehuis Oostzaan, Kerkbuurt 4
Iedere woensdag van 8.30-12.30 uur (alleen op afspraak)

Spreekuur in Wormerland
Gemeentehuis Wormer, Koetserstraat 3
Iedere maandag van 8.30-12.30 uur (alleen op afspraak)

Inloopspreekuur SR-vrijwilligers
Iedere maandag van 9.30-11.30 uur

Er zijn geen kosten verbonden aan deze dienst.