Over SMD

Wat wij doen
De SMD helpt mensen hun eigen kracht te versterken om
volwaardig aan het leven deel te kunnen nemen. Wij doen
dat door het geven van informatie en advies. Als het nodig is,
wordt u ondersteund of begeleid bij het oplossen van uw
probleem.

Werkwijze
Nadat u zich bij ons heeft aangemeld, krijgt u een hulpverlener
toegewezen die samen met u in kaart brengt hoe en door wie u
het beste geholpen kunt worden.

Privacy
De SMD beschikt over een privacyreglement. Hierin staan
afspraken over hoe wij met vertrouwelijke informatie omgaan
die u ons vertelt.

Cliëntenraad
De SMD heeft een cliëntenraad. Deze adviseert gevraagd en
ongevraagd over hoe wij u het beste kunnen helpen. Op de
website van de SMD vindt u onder de knop ‘Over de SMD’ meer
nieuws over de Cliëntenraad.

Gedragsregels
Onze medewerkers behandelen u met respect en betrokkenheid.
Zij zijn professioneel en hebben aandacht en zorg voor u.
Agressief gedrag, intimidatie en discriminatie worden door ons
niet getolereerd

 
Gepubliceerd: mei 2017