P'rend: Preventief huisbezoek

Preventief Huisbezoek (Purmerend) is bedoeld om inwoners te informeren over de mogelijkheden die er zijn om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ouder worden kan beperkingen met zich mee brengen, waardoor hulp of ondersteuning bij het zelfstandig wonen wenselijk is.

De overheid stimuleert dat deze hulp in eerste instantie geboden wordt vanuit de omgeving van de oudere zelf. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, waarbij de hulp vanuit de omgeving niet meer voldoet. Het is dan wenselijk dat hulp of ondersteuning van derden wordt ingezet.

Tijdens een huisbezoek vragen wij of er behoefte bestaat aan extra hulp en/of ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook indien (nog) geen hulp nodig is, is het handig te weten waar men in de toekomst terecht kan.
Verder willen wij weten of er wensen zijn op het gebied wonen en vrijetijdsbesteding.

De huisbezoeken zijn bedoeld voor inwoners van 75 jaar en ouder in de gemeente Purmerend. Zij krijgen vanzelf een uitnodiging toegestuurd waarmee zij kunnen aangeven of ze prijs stellen op een huisbezoek.