P'rend: Sociaal Juridische Dienstverlening

Voor vragen of problemen op sociaal juridisch gebied kunt u terecht bij onze sociaal raadslieden. Samen met u wordt uw hulpvraag in kaart gebracht. Een sociaal raadslid geeft advies en informatie, ondersteunt bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven en indienen van bezwaarprocedures. Een sociaal raadslid bemiddelt en verwijst ook naar andere organisaties. Afhankelijk van de vraag wordt gekozen voor een individuele aanpak of een oplossing in groepsverband.

Sociaal raadslieden bieden ondersteuning op het gebied van: 

  • Werk en inkomen
  • Uitkeringen en voorzieningen
  • Belasting en toeslagen
  • Onderwijs en studiefinanciering
  • Consumentenkwesties (koop, garantie, lenen, schulden)
  • Huisvesting
  • Personen- en familierecht (huwelijk, echtscheiding, alimentatie, overlijden etc.)

De sociaal raadslieden begeleiden en werken nauw samen met getrainde vrijwilligers. Zij helpen u bij het invullen van formulieren en het lezen van brieven. Indien een vrijwilliger vaststelt dat uw vraag thuishoort bij een sociaal raadslid, wordt u doorverwezen.
U kunt zonder afspraak terecht op het spreekuur van de vrijwilligers sociaal raadslieden.

Aanvraag voedselpakket
Iedere inwoner van Purmerend en omstreken die om welke reden dan ook enige tijd in de financiële problemen zit en niet genoeg geld overhoudt voor goede voeding, komt in aanmerking voor een voedselpakket. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een voedselpakket, vraag een intakegesprek aan met een sociaal raadslid van SMD. Aan de hand van het intakegesprek wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor een wekelijkse voedselpakket. De toekenning van de pakketten is aan landelijke regels en financiële criteria gebonden. Ieder half jaar wordt de situatie opnieuw beoordeeld.
Voor meer informatie over de Voedselbank, klik hier

Cursus Omgaan met geld
Deze zes-delige cursus is voor iedereen die moeite heeft met het omgaan met geld of die in de financiële problemen zit. In deze cursus leert u oude gewoontes te doorbreken en leert u nieuwe vaardigheden aan om meer grip te krijgen op uw geld. Niet alleen voor op de korte termijn, maar juist ook voor op de lange termijn. Ook leert u hoe u zelfstandig uw financiële huishouden kunt voeren en bij problemen op tijd hulp in te schakelen. Deze cursus start zes keer per jaar en is gratis toegankelijk.
Voor meer informatie en aanmelden: preventie@purmerend.nl

Spreekuren
Wijkplein Centrum, Populierenstraat 1, Purmerend
Dinsdag: 9.30-11.30 uur

Wijksteunpunt Gildeplein, Overlanderstraat 650, Purmerend
Woensdag: 9.30-11.30 uur

Wijkplein Where, Triton 73, Purmerend
Donderdag: 9.30-11.30 uur

Er zijn geen kosten verbonden aan deze dienst.