Waterland: Sociaal Juridische Dienstverlening

Voor vragen of problemen op sociaal juridisch gebied kunt u terecht bij onze sociaal raadslieden. Samen met u wordt uw hulpvraag in kaart gebracht. Een sociaal raadslid geeft advies en informatie, ondersteunt bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven en indienen van bezwaarprocedures. Een sociaal raadslid bemiddelt en verwijst ook naar andere organisaties. Afhankelijk van de vraag wordt gekozen voor een individuele aanpak of een oplossing in groepsverband.

Sociaal raadslieden bieden ondersteuning op het gebied van: 

  • Werk en inkomen
  • Uitkeringen en voorzieningen
  • Belasting en toeslagen
  • Onderwijs en studiefinanciering
  • Consumentenkwesties (koop, garantie, lenen, schulden)
  • Huisvesting
  • Personen- en familierecht (huwelijk, echtscheiding, alimentatie, overlijden etc.)

De sociaal raadslieden begeleiden en werken nauw samen met getrainde vrijwilligers. Zij helpen u bij het invullen van formulieren en het lezen van brieven. Indien een vrijwilliger vaststelt dat uw vraag thuishoort bij een sociaal raadslid, wordt u doorverwezen.
U kunt zonder afspraak terecht op het spreekuur van de vrijwilligers sociaal raadslieden.

Spreekuren
Wijkplein Centrum, Populierenstraat 1, Purmerend
Dinsdag: 9.30-11.30 uur

Wijksteunpunt Gildeplein, Overlanderstraat 650, Purmerend
Woensdag: 9.30-11.30 uur

Wijkplein Where, Triton 73, Purmerend
Donderdag: 9.30-11.30 uur

Er zijn geen kosten verbonden aan deze dienst.