Werken bij SMD

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek/Waterland werkt gebieds- en wijkgericht samen met diverse partners. Bij een wijk- of gebiedsgericht team kunnen burgers terecht voor vragen of ondersteuning op gebied van welzijn, zorg, werk, wonen en inkomen. Hulp en ondersteuning is er altijd opgericht de zelfredzaamheid te vergroten voor zover mogelijk. Er wordt naar gestreefd de eigen kracht van burgers te versterken en buurtkracht te vergroten.

 
Gepubliceerd: mei 2017