Z'stad

Sociaal Wijkteam

Heeft u een vraag op het gebied van welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties? Het Sociaal Wijkteam kijkt samen met u hoe die vraag het beste kan worden beantwoord. Zoals wanneer: 

 • U een beperking heeft en u niet goed weet welke aanpassingen mogelijk zijn.
 • U er niet uitkomt op het gebied van belastingen, uitkeringen of toeslagen.
 • Er problemen zijn in uw gezin en u er samen niet uitkomt.
 • U zich wel eens eenzaam voelt.

Wij helpen u op weg om zelf een oplossing te vinden, door inschakeling van mensen uit uw directe omgeving of andere vrijwilligers. En als dat niet lukt, zorgen wij voor professionele hulp door het team of door inzet van professionele ondersteuning. Dat gebeurt dan samen met één contactpersoon, op basis van één plan voor u en uw familie.
Zorgt u voor een naast familielid of goede bekende die chronisch ziek is of een beperking heeft? Ook voor u als mantelzorger zijn wij de ingang voor informatie en ondersteuning.
Natuurlijk kan het wijkteam ook ondersteuning bieden bij het realiseren van uw plannen in uw eigen buurt en alle andere zaken die met vrijwillige inzet te maken hebben. Graag komen we in contact met u.

Voor meer informatie over een wijkteam klik op de gewenste link:

Assendelft-Westzaan

Krommenie

Zie ook www.swtzaanstad.nl

Schoolmaatschappelijk werk

Voortgezet onderwijs
De maatschappelijk werkers bieden hulp aan jongeren op school, zo mogelijk in samenwerking met ouders en school. Wanneer er sprake is van langdurige hulpverlening, hulpverlening in het gezin, verder onderzoek of therapie, zorgt de maatschappelijk werker voor een goed aansluitende doorverwijzing naar een instantie buiten de school. Ook na doorverwijzing houdt de werker zonodig contact met leerling, school en hulpverlening.

Contact
U kunt ons via de zorgcoördinator van school benaderen.

Schoolmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd in regio Zaanstreek en Waterland.

Privacy
Schoolmaatschappelijk werk valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft een privacyreglement.

 Gemeente Zaanstad:   Saenredam College
  Zuiderzee College
  Pascal College
  Trias VMBO
  Bertrand Russell College
  Zaanlands Lyceum
  St. Michaël College
  ROC
Gemeente Edam/Volendam: Don Bosco College
  De Triade
 Gemeente Waterland:   Bernard Nieuwentijt College

Ondersteuning bij Huiselijk geweld

Huiselijk geweld
Bij huiselijk geweld is er sprake van geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Meestal is er sprake van machtsverschil, waarbij het slachtoffer afhankelijk is van de pleger. Het geweld kan zowel op lichamelijk, seksueel als op psychisch gebied zijn. Vormen van huiselijk geweld zijn intimidatie, isolatie, onthouden van geld of voeding en verwaarlozing.

Mishandeling is moeilijk te zien. Een aantal signalen die u kunnen opvallen zijn:

 • Stil en teruggetrokken gedrag of juist heel druk gedrag.
 • Schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben.
 • Angstig of depressief zijn.
 • Een onverzorgd uiterlijk, vieze en/of kapotte kleren.
 • Ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind.
 • Een partner die nooit naar buiten gaat.

Bedenk wel dat elke situatie uniek is, ga op uw gevoel af als u denkt dat er iets niet klopt.

SMD heeft in een jarenlange nauwe samenwerking met de GGD expertise opgebouwd op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle medewerkers met het specialisme maatschappelijk werk hebben de basiscursus huiselijk geweld gevolgd. Aanvullend is een aantal  SMD-medewerkers opgeleid als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.

De aandachtsfunctionaris kan geconsulteerd worden door beroepskrachten en vrijwilligers bij vermoedens of signalen van huiselijk geweld.

SMD participeert in de uitvoering van tijdelijke huisverboden in het kader van de aanpak huiselijk geweld samen met de GGD, reclassering en JBRA. SMD treedt op als belangenbehartiger voor de thuisblijver gedurende het traject van het tijdelijk huisverbod.

Voor de regio Zaanstreek Waterland is er een digitaal Handelingsprotocol Kindermishandeling (de meldcode) waar de rol van de maatschappelijk werkers van SMD in is opgenomen.  Het handelingsprotocol is gebaseerd op 5 te nemen stappen.

 • Breng signalen in kaart
 • Vraag advies aan een aandachtsfunctionaris van SMD, of een andere deskundige collega bij BJZ/AMK en/of SHG.
 • Praat met cliënt, ouder(s) en/of kind
 • Weeg aard, ernst van en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld
 • Beslis: zelf hulp organiseren of melding doen bij BJZ/AMK en/of SHG

BUUV en ZVE

BUUV
Honderden inwoners vinden elkaar voor een 'klusje': van de hond uitlaten en samen eten tot helpen met klusjes in huis en een paar boodschappen meenemen.  

BUUV is de sociale marktplaats voor en door bewoners. Bij BUUV draait het om dingen die je als buurt- of stadsgenoten voor elkaar kunt doen of elkaar kunt vragen. Veel mensen willen elkaar best eens helpen of kunnen zelf hulp van een ander gebruiken.

Makkelijk
Meedoen aan BUUV is eenvoudig. Na een inschrijving op BUUV.nu kunnen inwoners berichten plaatsen of ergens op reageren. Daarbij kunnen ze zelf kijken wat het beste past. Bijvoorbeeld: is het in de buurt, het soort klusjes, maar ook de hoeveelheid tijd die een klusje kost. Iedereen met een vraag voor een klusje en iedereen die iets voor een ander of samen wil doen kan bij BUUV terecht. Bij BUUV is het niet 'voor wat hoort wat'. Als inwoners ergens om vragen dan hoeven ze niet per se iets terug te doen.

Contact
Bolksbeek 151
1509 ED  Zaandam
T 075 - 2060010
E info@zaanstad.buuv.nu
I www.buuv.nu

Zaankantersvoorelkaar
Met al uw vragen over vrijwilligerswerk kunt u terecht bij Zaankantersvoorelkaar, voor en door Zaanse vrijwilligers. Bij Zaankantersvoorelkaar worden vraag en aanbod snel en gemakkelijk aan elkaar gekoppeld.  

Op de website Zaankantersvoorelkaar kunnen vrijwilligers een eigen profiel aanmaken en vacatures zoeken. Geschikte vacature gevonden? Reageer dan gelijk via de website. Alle reacties gaan rechtstreeks naar de betreffende organisaties. Vrijwilligers gaan ook naar Zaankantersvoorelkaar voor een overzicht van het cursusaanbod in Zaanstad én voor overige informatie en projecten omtrent vrijwilligerswerk.  

Maatschappelijke organisaties kunnen via Zaankantersvoorelkaar eenvoudig al hun vrijwilligersvacatures plaatsen, hun cursusaanbod presenteren en gemakkelijk contact leggen met geïnteresseerde vrijwilligers. Ook voor ondersteuning, in de vorm van een gesprek, een kenniscafé of een training.

Wilt u ook weten wat Zaankantersvoorelkaar voor u kan betekenen?
Ga dan snel naar de website www.zaankantersvoorelkaar.nl 

Contact
Bolksbeek 151
1509 ED  Zaandam
T 075 - 2060010
I www.zaankantersvoorelkaar.nl

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Wanneer iemand te horen krijgt dat het einde nabij is, breekt een onzekere periode aan. Voor de mantelzorger wordt de zorg over het algemeen intensiever ondanks de betrokkenheid van de huisarts, wijkverpleging en thuiszorg. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg is een vorm van mantelzorgondersteuning in deze laatste levensfase. Als uw naaste thuis wilt sterven, weet dat u er niet alleen voor staat. Ook in (zorg) instellingen kunt u een beroep doen op VPTZ. U kunt hulp inroepen van VPTZ. Ook alleenstaande patiënten kunnen een beroep doen op een VPTZ-vrijwilliger.

VPTZ-vrijwilliger aan uw zijde
Een VPTZ-vrijwilliger komt aan huis voor ondersteuning in afstemming met en aanvullend op de professionele zorg, hij/zij biedt tijd, een luisterend oor, aandacht en (emotionele) ondersteuning aan patiënt en mantelzorger. De vrijwilligers zijn allemaal opgeleid voor deze taak en weten snel een vertrouwde band te scheppen met patiënt en mantelzorger. Wetend dan de zorg voor uw naaste in goede handen is, kunt u even op adem komen of een boodschap doen. Zo kunt u de zorg langer volhouden.

Vrijwilligers voeren geen medische en huishoudelijke taken uit.

Inschakelen
U kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen met de coördinator VPTZ. In het kennismakingsgesprek kunt u uw wensen, mogelijkheden en behoeften bespreken. De coördinator zoekt een vrijwilliger die past bij uw persoonlijke situatie.
De inzet van een VPTZ-vrijwilliger is kosteloos.

Ondersteuning van VPTZ is bedoeld voor mensen die woonachtig zijn in de regio Zaanstreek-Waterland. Dit zijn de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.

Meer informatie
Wendy Sas, coördinator via w.sas@smdzw.nl
bereikbaar via 0299 - 439279 of info@smdzw.nl

Heeft u behoefte aan een praatje?
Bij het inloophuis van Wij | allemaal kunnen (ex-) kankerpatiënten, naasten en nabestaanden vijf dagen per week terecht voor een praatje. Het inloophuis is een ontmoetingsplek en informatiepunt voor iedereen die daar behoefte aan heeft.
Tijdens de inloopochtenden staan deskundigen klaar om u op te vangen en vindt uitwisseling van informatie plaats. Het inloophuis werkt veel samen met ziekenhuizen, fysiotherapeuten, psychologen, coaches, sportorganisaties en zorginstellingen.
Voor meer informatie, klik www.wij-allemaal.nl

 
Gepubliceerd: mei 2017