Zeevang

Algemeen Maatschappelijk Werk

Iedereen loopt in zijn of haar leven wel eens tegen bepaalde problemen aan of maakt ingrijpende gebeurtenissen mee rondom werk, opvoeding, ouder worden, in relaties met anderen of met instanties. Vaak helpt het om er over te praten met familie, vrienden of buren. Maar het kan ook zijn dat u er niet uitkomt. In dat geval kunt u een beroep doen op SMD.

Onze maatschappelijk werkers werken wijk- en gebiedsgericht, dichtbij u. Zij bieden handvatten om te leren omgaan met problemen en verdriet. Samen met u en rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden wordt gezocht naar een oplossing.

Soms wordt gekozen voor een individuele aanpak, soms voor een oplossing in groepsverband.
U kunt kosteloos een gesprek aanvragen met een van onze maatschappelijk werkers. Uw gemeente financiert maatschappelijk werk voor iedereen.

U kunt bij een maatschappelijk werker terecht met vragen op het gebied van:

 • Partner- en familierelaties
 • Echtscheiding
 • Assertiviteit
 • Ouderschap en opvoedingsvraagstukken
 • Rouwverwerking
 • Somberheid, eenzaamheid, depressiviteit
 • Overbelasting
 • Problemen op het werk
 • Geweldservaringen, huiselijk geweld
 • Financiën
 • Vriendschap

Schoolmaatschappelijk werk

Primair onderwijs
Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u daar altijd over praten met de leerkracht. Zo zal ook de leerkracht eerst met u praten als hij/zij zich zorgen maakt. In sommige gevallen zal de leerkracht besluiten - samen met de intern begeleider van de school - dat het goed is uw kind in het zorgoverleg te bespreken. Hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd. De schoolmaatschappelijk werker neemt deel aan dit overleg en heeft een adviserende rol.

Na het overleg kan het zijn dat de schoolmaatschappelijk werker contact met u wil opnemen. Hierover zult u door de intern begeleider worden geïnformeerd.

De schoolmaatschappelijk werker richt zich op problemen die te maken hebben met de gezin- of opvoedingssituatie van de kinderen en op problemen die belastend zijn voor uw gezinssituatie. De schoolmaatschappelijker werker ondersteunt u bij het vinden van de juiste hulp voor u en uw gezin. De gesprekken (maximaal drie) vinden plaats op school, bij u thuis of bij de SMD.

Indien u behoefte heeft aan een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker kunt u dit aangeven bij de leerkracht. De intern begeleider zal de schoolmaatschappelijk werker vervolgens met u in contact brengen.

Sociale vaardigheidstraining
Wij bieden sociale vaardigheidstrainingen aan voor kinderen vanaf groep drie en sociale vaardigheidstrainings plus, voor kinderen van groep 8. De schoolmaatschappelijk werker kan u vertellen wat de mogelijkheden zijn binnen uw gemeente.

Contact
U kunt ons via de intern begeleider van de school benaderen.

Privacy
Schoolmaatschappelijk werk valt onder de Wet Beschermings Persoonsgegevens en heeft een privacyreglement.

Ondersteuning bij Huiselijk geweld

Huiselijk geweld
Bij huiselijk geweld is er sprake van geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Meestal is er sprake van machtsverschil, waarbij het slachtoffer afhankelijk is van de pleger. Het geweld kan zowel op lichamelijk, seksueel als op psychisch gebied zijn. Vormen van huiselijk geweld zijn intimidatie, isolatie, onthouden van geld of voeding en verwaarlozing.

Mishandeling is moeilijk te zien. Een aantal signalen die u kunnen opvallen zijn:

 • Stil en teruggetrokken gedrag of juist heel druk gedrag.
 • Schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben.
 • Angstig of depressief zijn.
 • Een onverzorgd uiterlijk, vieze en/of kapotte kleren.
 • Ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind.
 • Een partner die nooit naar buiten gaat.

Bedenk wel dat elke situatie uniek is, ga op uw gevoel af als u denkt dat er iets niet klopt.

SMD heeft in een jarenlange nauwe samenwerking met de GGD expertise opgebouwd op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle medewerkers met het specialisme maatschappelijk werk hebben de basiscursus huiselijk geweld gevolgd. Aanvullend is een aantal  SMD-medewerkers opgeleid als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.

De aandachtsfunctionaris kan geconsulteerd worden door beroepskrachten en vrijwilligers bij vermoedens of signalen van huiselijk geweld.

SMD participeert in de uitvoering van tijdelijke huisverboden in het kader van de aanpak huiselijk geweld samen met de GGD, reclassering en JBRA. SMD treedt op als belangenbehartiger voor de thuisblijver gedurende het traject van het tijdelijk huisverbod.

Voor de regio Zaanstreek Waterland is er een digitaal Handelingsprotocol Kindermishandeling (de meldcode) waar de rol van de maatschappelijk werkers van SMD in is opgenomen.  Het handelingsprotocol is gebaseerd op 5 te nemen stappen.

 • Breng signalen in kaart
 • Vraag advies aan een aandachtsfunctionaris van SMD, of een andere deskundige collega bij BJZ/AMK en/of SHG.
 • Praat met cliënt, ouder(s) en/of kind
 • Weeg aard, ernst van en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld
 • Beslis: zelf hulp organiseren of melding doen bij BJZ/AMK en/of SHG

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Wanneer iemand te horen krijgt dat het einde nabij is, breekt een onzekere periode aan. Voor de mantelzorger wordt de zorg over het algemeen intensiever ondanks de betrokkenheid van de huisarts, wijkverpleging en thuiszorg. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg is een vorm van mantelzorgondersteuning in deze laatste levensfase. Als uw naaste thuis wilt sterven, weet dat u er niet alleen voor staat. Ook in (zorg) instellingen kunt u een beroep doen op VPTZ. U kunt hulp inroepen van VPTZ. Ook alleenstaande patiënten kunnen een beroep doen op een VPTZ-vrijwilliger.

VPTZ-vrijwilliger aan uw zijde
Een VPTZ-vrijwilliger komt aan huis voor ondersteuning in afstemming met en aanvullend op de professionele zorg, hij/zij biedt tijd, een luisterend oor, aandacht en (emotionele) ondersteuning aan patiënt en mantelzorger. De vrijwilligers zijn allemaal opgeleid voor deze taak en weten snel een vertrouwde band te scheppen met patiënt en mantelzorger. Wetend dan de zorg voor uw naaste in goede handen is, kunt u even op adem komen of een boodschap doen. Zo kunt u de zorg langer volhouden.

Vrijwilligers voeren geen medische en huishoudelijke taken uit.

Inschakelen
U kunt vrijblijvend een gesprek aanvragen met de coördinator VPTZ. In het kennismakingsgesprek kunt u uw wensen, mogelijkheden en behoeften bespreken. De coördinator zoekt een vrijwilliger die past bij uw persoonlijke situatie.
De inzet van een VPTZ-vrijwilliger is kosteloos.

Ondersteuning van VPTZ is bedoeld voor mensen die woonachtig zijn in de regio Zaanstreek-Waterland. Dit zijn de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.

Meer informatie
Wendy Sas, coördinator via w.sas@smdzw.nl
bereikbaar via 0299 - 439279 of info@smdzw.nl

Heeft u behoefte aan een praatje?
Bij het inloophuis van Wij | allemaal kunnen (ex-) kankerpatiënten, naasten en nabestaanden vijf dagen per week terecht voor een praatje. Het inloophuis is een ontmoetingsplek en informatiepunt voor iedereen die daar behoefte aan heeft.
Tijdens de inloopochtenden staan deskundigen klaar om u op te vangen en vindt uitwisseling van informatie plaats. Het inloophuis werkt veel samen met ziekenhuizen, fysiotherapeuten, psychologen, coaches, sportorganisaties en zorginstellingen.
Voor meer informatie, klik www.wij-allemaal.nl

De Sociale Coach

Welkom bij de Sociale Coach
Vind via internet snel de persoon die jou ondersteunt. Bij problemen bijvoorbeeld op het gebied van relaties met partner, familie of vrienden, somberheid  geld, eenzaamheid, onzekerheid, etc. Of ga zelf aan de slag met de tips en tests!

De SMD sluit zich aan bij www.desocialecoach.nl

De Sociale Coach is het resultaat van de samenwerking van de aangesloten organisaties binnen de Noordhollandse Alliantie. Een samenwerkingsverband van organisaties voor maatschappelijke dienstverlening in Noord-Holland.

Hoe werkt het?
Klik op een thema waar je meer over wilt weten. Naast ervaringsverhalen, 'wat zegt de sociale coach erover', kan je tips vinden en zelf aan de slag met een opdracht die bij jou past. Wil je contact met een instantie of hulpverlener, dan hoef je alleen je woonplaats te kiezen. Je hebt alleen een emailadres nodig om antwoord te kunnen krijgen. Aan de hand van je woonplaats wordt je vraag naar een hulpverlener bij jou in de buurt gestuurd. Deze zal altijd proberen binnen enkele dagen te reageren. Persoonlijke berichten blijven altijd binnen de grenzen van de site.

Vrijwilligerswerk

Een samenleving waarin mensen elkaar versterken en ondersteunen, zodat niemand er alleen voor staat. Dat is waar SMD voor staat. Dit doen we niet alleen, maar met de hulp van meer dan 300 onmisbare vrijwilligers in verschillende werksoorten.
Wilt u ook als vrijwilliger bij ons aan de slag? Onze vrijwilligersvacatures zijn opgenomen in de vacaturebank van Vrijwilligerspunt Purmerend.

Direct naar de online vacaturebank, klik hier

Heeft u liever persoonlijk contact?
Vrijwilligerspunt Purmerend is iedere dag geopend.
Maandag t/m donderdag: 13.00-16.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.00 uur
Locatie: Wijkplein Where
Adres: Triton 73 | Purmerend

Meer informatie over Vrijwilligerspunt Purmerend

Vrijwilligers aan het woord

 
Gepubliceerd: mei 2017